Đà Nẵng: Công đoàn hỗ trợ người lao động bị tai nạn lao động nặng

Ảnh: Anh Dũng
Ảnh: Anh Dũng
Ảnh: Anh Dũng
Lên top