Đà Nẵng: Công bố mẫu xét nghiệm COVID của 7.000 công nhân KCN An Đồn

Khu Công nghiệp An Đồn được phong tỏa để phòng dịch. Ảnh: Hữu Long
Khu Công nghiệp An Đồn được phong tỏa để phòng dịch. Ảnh: Hữu Long
Khu Công nghiệp An Đồn được phong tỏa để phòng dịch. Ảnh: Hữu Long
Lên top