Đà Nẵng có thêm công nhân khu công nghiệp thứ 11 mắc COVID-19

Các khu công nghiệp Đà Nẵng tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: Tường Minh
Các khu công nghiệp Đà Nẵng tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: Tường Minh
Các khu công nghiệp Đà Nẵng tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: Tường Minh
Lên top