Đà Nẵng có 6 cặp đôi tham gia lễ cưới tập thể đoàn viên năm 2019

Lễ cưới tập thể đoàn viên năm 2018 do LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tổ chức. Ảnh: Tư liệu
Lễ cưới tập thể đoàn viên năm 2018 do LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tổ chức. Ảnh: Tư liệu
Lễ cưới tập thể đoàn viên năm 2018 do LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tổ chức. Ảnh: Tư liệu
Lên top