Đà Nẵng: Chuyển quyền sử dụng đất cho công nhân tại KCN Hòa Khánh mở rộng