Đà Nẵng chi 285 tỉ hỗ trợ người lao động ảnh hưởng COVID-19

Chính phủ nới lỏng điều kiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19. Ảnh LDO
Chính phủ nới lỏng điều kiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19. Ảnh LDO
Chính phủ nới lỏng điều kiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19. Ảnh LDO
Lên top