Đà Nẵng: Cán bộ Công đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội tại huyện Hoàng Sa

Ông Nguyễn Duy Minh (người đứng), Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng ứng cử đại biểu Quốc hội tại huyện đảo Hoàng Sa. Ảnh: Thanh Hùng
Ông Nguyễn Duy Minh (người đứng), Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng ứng cử đại biểu Quốc hội tại huyện đảo Hoàng Sa. Ảnh: Thanh Hùng
Ông Nguyễn Duy Minh (người đứng), Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng ứng cử đại biểu Quốc hội tại huyện đảo Hoàng Sa. Ảnh: Thanh Hùng
Lên top