Đà Nẵng: Cán bộ Công đoàn đại diện 196 công nhân khởi kiện doanh nghiệp

Cán bộ Công đoàn thành phố Đà Nẵng nỗ lực hỗ trợ NLĐ thu thập hồ sơ, chứng cứ phục vụ khởi kiện tại toà án vào ngày mai, 15.11.
Cán bộ Công đoàn thành phố Đà Nẵng nỗ lực hỗ trợ NLĐ thu thập hồ sơ, chứng cứ phục vụ khởi kiện tại toà án vào ngày mai, 15.11.
Cán bộ Công đoàn thành phố Đà Nẵng nỗ lực hỗ trợ NLĐ thu thập hồ sơ, chứng cứ phục vụ khởi kiện tại toà án vào ngày mai, 15.11.
Lên top