Đà Nẵng: Cách ly hàng trăm công nhân sau khi ghi nhận 1 ca COVID-19

Cách ly hàng trăm công nhân sau khi ghi nhận 1 ca COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Cách ly hàng trăm công nhân sau khi ghi nhận 1 ca COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Cách ly hàng trăm công nhân sau khi ghi nhận 1 ca COVID-19. Ảnh: Hữu Long
Lên top