Đà Nẵng: Các Tổ công nhân tự quản chia sẻ khó khăn do dịch COVID-19

Ảnh: Cẩm Lệ
Ảnh: Cẩm Lệ
Ảnh: Cẩm Lệ
Lên top