Đà Nẵng: Các điều kiện để NLĐ không có hợp đồng nhận hỗ trợ COVID-19

Đà Nẵng vừa đưa ra quy định để NLĐ không có hợp đồng nhận hỗ trợ COVID-19. Ảnh: Văn Phu
Đà Nẵng vừa đưa ra quy định để NLĐ không có hợp đồng nhận hỗ trợ COVID-19. Ảnh: Văn Phu
Đà Nẵng vừa đưa ra quy định để NLĐ không có hợp đồng nhận hỗ trợ COVID-19. Ảnh: Văn Phu
Lên top