Đà Nẵng: Bàn giao nhà “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh (người đứng bên trái) trao hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Cao Thạch
Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh (người đứng bên trái) trao hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Cao Thạch
Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh (người đứng bên trái) trao hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Cao Thạch
Lên top