Đà Nẵng: 6 cán bộ Công đoàn ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân

Ông Nguyễn Duy Minh (trái), Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: Tường Minh
Ông Nguyễn Duy Minh (trái), Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: Tường Minh
Ông Nguyễn Duy Minh (trái), Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: Tường Minh
Lên top