Đà Nẵng: 50 gia đình được tôn vinh là 50 tấm gương điển hình

Các gia đình tiêu biểu giao lưu ở Hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 do Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức tại Hội An, Quảng Nam. Ảnh: Trà Giang
Các gia đình tiêu biểu giao lưu ở Hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 do Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức tại Hội An, Quảng Nam. Ảnh: Trà Giang
Các gia đình tiêu biểu giao lưu ở Hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 do Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức tại Hội An, Quảng Nam. Ảnh: Trà Giang
Lên top