Đà Nẵng: 200.000 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Nhiều người lao động Đà Nẵng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.
Nhiều người lao động Đà Nẵng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.
Nhiều người lao động Đà Nẵng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.
Lên top