Đà Nẵng: 2 đơn vị được Tổng LĐLĐ tặng bằng khen về chống dịch

Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng trao bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 2 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Tường Minh
Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng trao bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 2 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Tường Minh
Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng trao bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 2 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Tường Minh
Lên top