Đà Nẵng: 2 cán bộ Công đoàn trúng cử Hội đồng nhân dân thành phố

Ông Trần Vũ Duy Mẫn (phải), Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Đà Nẵng trúng cử Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Tường Minh
Ông Trần Vũ Duy Mẫn (phải), Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Đà Nẵng trúng cử Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Tường Minh
Ông Trần Vũ Duy Mẫn (phải), Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Đà Nẵng trúng cử Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Tường Minh
Lên top