Đà Lạt: Thành lập công đoàn cơ sở Cty CP Truyền thông DLC

Ban chấp hành công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Truyền thông DLC ra mắt Đại hội thành lập. Ảnh Thùy Dương.
Ban chấp hành công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Truyền thông DLC ra mắt Đại hội thành lập. Ảnh Thùy Dương.
Ban chấp hành công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Truyền thông DLC ra mắt Đại hội thành lập. Ảnh Thùy Dương.
Lên top