VIỆC LÀM BỀN VỮNG CHO NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH:

Đã đến lúc biến cam kết thành hành động

Ông Trần Văn Tư - Trưởng phòng Cơ chế chính sách, Ban Chính sách, kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng, Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại Cuộc họp Quốc gia chuẩn bị cho Diễn đàn Lao động di cư ASEAN vào ngày 9.10. Ảnh: ILO
Ông Trần Văn Tư - Trưởng phòng Cơ chế chính sách, Ban Chính sách, kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng, Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại Cuộc họp Quốc gia chuẩn bị cho Diễn đàn Lao động di cư ASEAN vào ngày 9.10. Ảnh: ILO
Ông Trần Văn Tư - Trưởng phòng Cơ chế chính sách, Ban Chính sách, kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng, Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại Cuộc họp Quốc gia chuẩn bị cho Diễn đàn Lao động di cư ASEAN vào ngày 9.10. Ảnh: ILO
Lên top