Đã đề nghị xem xét xử lý hình sự trên 30 doanh nghiệp trốn đóng BHXH

Các ông bà Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Bạch Liên Hương - Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội chủ trì Hội nghị chiều 9.3. Ảnh: Kiều Vũ
Các ông bà Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Bạch Liên Hương - Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội chủ trì Hội nghị chiều 9.3. Ảnh: Kiều Vũ
Các ông bà Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Bạch Liên Hương - Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội chủ trì Hội nghị chiều 9.3. Ảnh: Kiều Vũ
Lên top