Bình Dương:

Đa dạng không gian để đáp ứng nhu cầu văn hóa thể thao của người lao động

Đồng chí Trần Thanh Hải dẫn đầu đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc tại Bình Dương.
Đồng chí Trần Thanh Hải dẫn đầu đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc tại Bình Dương.
Đồng chí Trần Thanh Hải dẫn đầu đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc tại Bình Dương.
Lên top