Đã có 131 người nhận được hỗ trợ từ gói 100 tỉ đồng của Đà Nẵng

Người dân mất việc ở phường Thanh Khê Đông nhận tiền hỗ trợ giói 100 tỉ của Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Chung
Người dân mất việc ở phường Thanh Khê Đông nhận tiền hỗ trợ giói 100 tỉ của Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Chung
Người dân mất việc ở phường Thanh Khê Đông nhận tiền hỗ trợ giói 100 tỉ của Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Chung
Lên top