Đa cấp trá hình: Bán hàng theo mô hình đa cấp nhưng núp bóng hộ kinh doanh

Nhiều nạn nhân là công nhân đã sập bẫy vào đường dây bán hàng theo mô hình đa cấp. Ảnh: NH
Nhiều nạn nhân là công nhân đã sập bẫy vào đường dây bán hàng theo mô hình đa cấp. Ảnh: NH
Nhiều nạn nhân là công nhân đã sập bẫy vào đường dây bán hàng theo mô hình đa cấp. Ảnh: NH
Lên top