Đã cấp 100% mã số cho người tham gia BHXH, BHYT

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Anh (bên trái ảnh) tặng cờ thi đua của Chính phủ và BHXH VN cho các đơn vị. Ảnh: H.Y
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Anh (bên trái ảnh) tặng cờ thi đua của Chính phủ và BHXH VN cho các đơn vị. Ảnh: H.Y
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Anh (bên trái ảnh) tặng cờ thi đua của Chính phủ và BHXH VN cho các đơn vị. Ảnh: H.Y