7,8 triệu người mất việc, gần 31 triệu người bị ảnh hưởng do COVID-19:

Cứu doanh nghiệp cũng là cứu người lao động

Lao động thất nghiệp đến làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tháng 6.2020. Ảnh: Trần Kiều
Lao động thất nghiệp đến làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tháng 6.2020. Ảnh: Trần Kiều
Lao động thất nghiệp đến làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tháng 6.2020. Ảnh: Trần Kiều
Lên top