Cuối tháng, nhiều công nhân chỉ ăn cơm chan canh suông

Phòng trọ của một công nhân khu công nghiệp đang thuê trọ tại xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: H.A
Phòng trọ của một công nhân khu công nghiệp đang thuê trọ tại xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: H.A
Phòng trọ của một công nhân khu công nghiệp đang thuê trọ tại xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: H.A
Lên top