Cuối năm, nhiều ngành “khát” nhân lực

Chị Dân (ở Đông Anh, Hà Nội) được nhà tuyển dụng phỏng vấn online với vị trí kế toán. Ảnh: AT
Chị Dân (ở Đông Anh, Hà Nội) được nhà tuyển dụng phỏng vấn online với vị trí kế toán. Ảnh: AT
Chị Dân (ở Đông Anh, Hà Nội) được nhà tuyển dụng phỏng vấn online với vị trí kế toán. Ảnh: AT
Lên top