Cuối năm, công nhân dễ sa bẫy "tín dụng đen"

Người lao động ở Đồng Nai chờ đợi làm thủ tục hưởng chế độ sau khi bị thôi việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người lao động ở Đồng Nai chờ đợi làm thủ tục hưởng chế độ sau khi bị thôi việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người lao động ở Đồng Nai chờ đợi làm thủ tục hưởng chế độ sau khi bị thôi việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top