Cuối năm, công nhân Cầu 12 có cơ hội nhận lại tiền lương công ty đang nợ?

Một cựu công nhân Cầu 12 bị công ty này nợ lương và BHXH kéo dài. Ảnh: Trần Tuấn.
Một cựu công nhân Cầu 12 bị công ty này nợ lương và BHXH kéo dài. Ảnh: Trần Tuấn.
Một cựu công nhân Cầu 12 bị công ty này nợ lương và BHXH kéo dài. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top