Cuộc tiếp sức “lịch sử”

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đón nhận hỗ trợ 300 triệu đồng của Tổng LĐLĐVN. Ảnh: LT
Chủ tịch UBMTTQ tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đón nhận hỗ trợ 300 triệu đồng của Tổng LĐLĐVN. Ảnh: LT
Chủ tịch UBMTTQ tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đón nhận hỗ trợ 300 triệu đồng của Tổng LĐLĐVN. Ảnh: LT
Lên top