Cuộc thi viết Mái nhà của chúng tôi

Cuộc thi viết  "Mái nhà của chúng tôi - Công đoàn Dệt May Việt Nam" dành cho các cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (hưu trí và đang công tác) tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Dệt may Việt Nam. Ảnh minh họa. Ảnh: Hải Anh
Cuộc thi viết "Mái nhà của chúng tôi - Công đoàn Dệt May Việt Nam" dành cho các cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (hưu trí và đang công tác) tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Dệt may Việt Nam. Ảnh minh họa. Ảnh: Hải Anh
Cuộc thi viết "Mái nhà của chúng tôi - Công đoàn Dệt May Việt Nam" dành cho các cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (hưu trí và đang công tác) tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Dệt may Việt Nam. Ảnh minh họa. Ảnh: Hải Anh
Lên top