Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”

Đồng chí Nguyễn Hà Thanh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Bảo Lộc nhận khen thưởng của tập thể.
Đồng chí Nguyễn Hà Thanh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Bảo Lộc nhận khen thưởng của tập thể.
Đồng chí Nguyễn Hà Thanh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Bảo Lộc nhận khen thưởng của tập thể.
Lên top