Cuộc thi "Giãn cách vui khỏe, an toàn, hiệu quả" có 26 giải thưởng

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động khó khăn do ảnh hưởng COVID-19, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách để phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: CĐN
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động khó khăn do ảnh hưởng COVID-19, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách để phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: CĐN
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động khó khăn do ảnh hưởng COVID-19, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách để phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: CĐN
Lên top