“Cuộc thi 5 trong 1” giữa mùa dịch COVID-19

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Tiến trao Giải thưởng Đặc biệt cho thí sinh Võ Thị Thảo Nguyên (Văn phòng Tỉnh ủy An Giang). Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Tiến trao Giải thưởng Đặc biệt cho thí sinh Võ Thị Thảo Nguyên (Văn phòng Tỉnh ủy An Giang). Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Tiến trao Giải thưởng Đặc biệt cho thí sinh Võ Thị Thảo Nguyên (Văn phòng Tỉnh ủy An Giang). Ảnh: LT
Lên top