Cuộc "tháo chạy" của hướng dẫn viên du lịch

Chị Nhung dẫn đoàn khách đi tham quan. Ảnh NVCC
Chị Nhung dẫn đoàn khách đi tham quan. Ảnh NVCC
Chị Nhung dẫn đoàn khách đi tham quan. Ảnh NVCC
Lên top