Cuộc sống mới của người lao động nhập cư tại Bình Dương

Một khu nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
Ảnh: K.V
Một khu nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ảnh: K.V
Một khu nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ảnh: K.V
Lên top