Cùng nghiên cứu để nâng cao hoạt động giữa Công đoàn Việt Nam với GFTUK

Chủ tịch Uỷ ban Trung ươn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn đại biểu Tổng Đồng minh Chức nghiệp Triều Tiên Ju Yong Gil. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Uỷ ban Trung ươn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn đại biểu Tổng Đồng minh Chức nghiệp Triều Tiên Ju Yong Gil. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Uỷ ban Trung ươn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn đại biểu Tổng Đồng minh Chức nghiệp Triều Tiên Ju Yong Gil. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top