Cùng nâng cao phúc lợi cho người lao động

Công đoàn Công ty Nidec Việt Nam tổ chức tiêu thụ dưa hấu cho nông dân. Ảnh: N.Dương
Công đoàn Công ty Nidec Việt Nam tổ chức tiêu thụ dưa hấu cho nông dân. Ảnh: N.Dương
Công đoàn Công ty Nidec Việt Nam tổ chức tiêu thụ dưa hấu cho nông dân. Ảnh: N.Dương
Lên top