Cùng doanh nghiệp từng bước chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh

Anh Trần Văn Lễ - Phó Trưởng phòng Hành chính, Công ty VOSCO. Ảnh: NVCC
Anh Trần Văn Lễ - Phó Trưởng phòng Hành chính, Công ty VOSCO. Ảnh: NVCC
Anh Trần Văn Lễ - Phó Trưởng phòng Hành chính, Công ty VOSCO. Ảnh: NVCC
Lên top