Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam:

Cùng DN đổi mới phương án sản xuất, tạo việc làm cho đoàn viên

Giao nhận hàng tại Cảng hàng không Nội Bài. Ảnh: Anh Minh
Giao nhận hàng tại Cảng hàng không Nội Bài. Ảnh: Anh Minh
Giao nhận hàng tại Cảng hàng không Nội Bài. Ảnh: Anh Minh
Lên top