Người lao động và doanh nghiệp:

Cùng chia sẻ để giảm thiệt hại

Cô giáo Trường mầm non của Tổng Công ty May 10 Nguyễn Thu Huyền đã thành thạo với công đoạn cắt, gập khẩu trang. Ảnh: T.E.A
Cô giáo Trường mầm non của Tổng Công ty May 10 Nguyễn Thu Huyền đã thành thạo với công đoạn cắt, gập khẩu trang. Ảnh: T.E.A
Cô giáo Trường mầm non của Tổng Công ty May 10 Nguyễn Thu Huyền đã thành thạo với công đoạn cắt, gập khẩu trang. Ảnh: T.E.A
Lên top