Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

ĐẢNG ĐOÀN TỔNG LĐLĐVN VÀ ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP:

Cùng chăm lo người lao động và phát triển doanh nghiệp