Sơ kết 2 năm phối hợp giữa CĐGD Việt Nam với LĐLĐ các tỉnh khu vực ĐBSCL:

Cùng chăm lo đời sống giáo viên