Cung cấp ưu đãi dành riêng cho đoàn viên Công đoàn, người lao động

Ký kết thỏa thuận hợp tác Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”. Ảnh: CĐHN
Ký kết thỏa thuận hợp tác Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”. Ảnh: CĐHN
Ký kết thỏa thuận hợp tác Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”. Ảnh: CĐHN
Lên top