LĐLĐ Đồng Tháp

Cụm trưởng Cụm thi đua 12 LĐLĐ tỉnh khu vực ĐBSCL năm 2019

Ông Nguyễn Văn Đông trao cờ thi đua của Tổng LĐLĐ cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc nhất cụm. Ảnh: Lục Tùng
Ông Nguyễn Văn Đông trao cờ thi đua của Tổng LĐLĐ cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc nhất cụm. Ảnh: Lục Tùng
Ông Nguyễn Văn Đông trao cờ thi đua của Tổng LĐLĐ cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc nhất cụm. Ảnh: Lục Tùng
Lên top