Cụm thi đua số 2 triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

Cụm thi đua số 2 triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: Lê Văn Hiếu
Cụm thi đua số 2 triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: Lê Văn Hiếu
Cụm thi đua số 2 triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: Lê Văn Hiếu
Lên top