Cụm thi đua số 1 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước

Các đơn vị trong cụm quyết tâm thi đua đạt thành tích cao. Ảnh: Đ.Đ
Các đơn vị trong cụm quyết tâm thi đua đạt thành tích cao. Ảnh: Đ.Đ
Các đơn vị trong cụm quyết tâm thi đua đạt thành tích cao. Ảnh: Đ.Đ
Lên top