Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thanh Hóa: Trao hàng nghìn suất quà cho công nhân

Ông Hà Xuân Thành - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.D
Ông Hà Xuân Thành - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.D
Ông Hà Xuân Thành - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.D
Lên top