Cụm thi đua LĐLĐ khu vực Bắc Trung Bộ: Phấn đấu mang lại nhiều "lợi ích bổ sung" cho đoàn viên

Toàn cảnh hội nghị sơ kết hoạt động cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm. Ảnh: Hưng Thơ.
Toàn cảnh hội nghị sơ kết hoạt động cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm. Ảnh: Hưng Thơ.
Toàn cảnh hội nghị sơ kết hoạt động cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top