Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ: Nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả

Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ảnh: TT
Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ảnh: TT
Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ảnh: TT
Lên top